Human rescue drone

 

Aerones has tested never-before approach on human rescue in varius critical situations such as drowning, cracked ice and fire.

 

Drowning rescue scenario

Person drowning
Rescue call received
Search drone deployed
Person located
Heavy duty drone deployed
Person lifted out of water

Fire rescue scenario

Person stranded on roof of burning building
Rescue call received
Search drone deployed
Person located
Heavy duty drone deployed
Person lifted off building
SIA “AERONES” ĪSTENO PĒTNIECĪBAS PROJEKTU:

Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

 

Aerones - development of a high-performance multi-rotor aircraft with a payload capacity of up to 100 kg remote control and autonomous flight solutions and automated safety systems, electronics (sensor bus) solutions.

Uzzināt vairāk

 

 

2017. gada 10. martā Aerones ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2017/141  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".