Firefighting - standard approach vs Aerones approach
SPEED - Our drone is ready to fight the fire just after arrival.
SAFETY - no manpower involved in direct “battle zone”.
REACHABILITY - our drone reaches unreachable places.

Aerones firefighting drone is capable to overcome limits of traditional firefighting

Aerones firefighting drone  Aerones firefighting drone

It can quickly reach great heights and endure heat in close distance

SIA “AERONES” ĪSTENO PĒTNIECĪBAS PROJEKTU:

Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

 

Aerones - development of a high-performance multi-rotor aircraft with a payload capacity of up to 100 kg remote control and autonomous flight solutions and automated safety systems, electronics (sensor bus) solutions.

Uzzināt vairāk

 

 

2017. gada 10. martā Aerones ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2017/141  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".